Program farmakovigilance

„Vědět o něčem, co škodí druhému, který o tom neví, a neříci mu to, je neetické.”
Etika ve farmakovigilanci – WHO

Farmakovigilance:
pharmakon (řecky) – léčivo
vigilare (latinsky) – hlídat, bdít 

Význam: trvalý dohled nad bezpečným užíváním léčivého přípravku, sledování jeho účinnosti a nežádoucích účinků (známých i nových).

Týká se veškerých klinických aspektů bezpečnosti léčivého přípravku:

  • před uvedením na trh i po něm
  • zdravých i nemocných subjektů

 Co je to farmakovigilance (FV)?

WHO (Světová zdravotnická organizace) 2002: „Věda a činnost vztahující se k odhalení, zhodnocení, pochopení a prevenci nežádoucích účinků nebo jakýchkoli jiných problémů vztahujících se k léčivým přípravkům”.

Cíle FV:

  • Identifikovat doposud neznámá nebezpečí
  • Vyhodnocovat změny poměrů výhod a rizik
  • Poskytovat uživatelům objektivní informace
  • Aktivně prosazovat bezpečnější užívání
  • Monitorovat účinek podniknutých akcí

 

Proč je FV tak důležitá?

  • Nežádoucí účinky léčivých přípravků (ADR – adverse drug reaction) patří k nejčastějším onemocněním
  • Nežádoucí účinky léčivých přípravků jsou mezi prvními deseti příčinami úmrtí
  • Vysoké procento hospitalizací má souvislost s nežádoucími účinky léčivých přípravků

 

Naše společnost přistupuje k farmakovigilanci jako k oblasti zvláštní priority se snahou průběžně zajišťovat pacientům i zdravotnickým profesionálům veškeré podmínky bezpečné aplikace našich léčivých přípravků.

FV školení

Všichni zaměstnanci, zejména ti, kteří s nežádoucími příhodami, dotazy a hlášeními se vztahem k léčivým přípravkům přicházejí do styku, musí být vyškoleni tak, aby nežádoucí účinky léčivého přípravku uměli rozeznat a věděli, jak postupovat.

Naše společnost zaměstnancům poskytuje školení v oblasti farmakovigilance a zajišťuje, aby těmto požadavkům vyhovovali.

Kontakt

Máte-li zájem o další informace týkající se léčivých přípravků naší společnosti nebo hlášení nežádoucích příhod, máte-li dotazy lékařského rázu nebo stížnosti, obraťte se na:

Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.
Na Strži 65
140 00 Praha 4
Telefon: +420 261 141 200

HLÁŠENÍ NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ/MEDICÍNSKÉ INFORMACE/ZÁZNAMNÍK:
+420 261 141 215  e-mail: drugsafety.cz@gedeonrichter.eu