INFORMACE O VNITŘNÍM OZNAMOVACÍM SYSTÉMU

Naše společnost Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o., IČO: 247 23 720, se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 168950

tímto informuje o nastavení svého vnitřního oznamovacího systému, a to následovně:

1.     Způsoby oznamování

U naší společnosti lze případná oznámení týkající se potenciálních protiprávních jednání podat elektronicky, a to prostřednictvím korporátního elektronického systému, který je dostupný na adrese  https://richter.vco.ey.com/ 

Kromě výše uvedené možnosti můžete podat oznámení také přes oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti, a to způsobem a za podmínek, jak se uvádí na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti dostupných na odkazu: oznamovatel.justice.cz.

Budeme však rádi, pokud nám projevíte důvěru využitím našeho vnitřního oznamovacího systému a umožníte nám tak, abychom sami mohli prověřit, zda došlo k jednání, které by skutečně mohlo mít charakter protiprávního jednání – a dle toho přijmout také adekvátní opatření na naší straně.

2.     Označení příslušné osoby

Naše společnost oznamuje, že příslušnou osobou pro přijímání a další zpracování podaných oznámení byl určen Ing. Martin Bolcek, MBA, který v naší společnosti vykonává práci na pozici Finance and Business Manager, a kterého lze kontaktovat buď na mobilním čísle +420603165452, anebo na e-mailové adrese bolcek@richtergedeon.cz NEBO whistleblowing_cz@richtergedeon.cz

3.     Okruh potenciálních oznamovatelů

Oznámení o případném protiprávním jednání je oprávněn podat každý, kdo vykonává v naší společnosti (byť zprostředkovaně):

  • závislou práci v základním pracovněprávním vztahu, tedy v pracovním poměru či na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr;
  • dobrovolnickou činnost;
  • odbornou praxi či stáž.

Naše společnost pak dále sděluje, že se rozhodla vyloučit oznámení od osob:

  • které pro naši společnost vykonávají (byť zprostředkovaně) samostatnou výdělečnou činnost;
  • jejichž práva a povinností vyplývají ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.