Sen zakladatele společnosti Gedeona Richtera o úspěšné mezinárodní farmaceutické společnosti žije dodnes. Jsme hrdí na to, že se za tímto názvem skrývají nejen inovativní výrobky, ale také stabilní zaměstnavatel a tým schopných odborníků. Společnost Richter Gedeon zaměstnává přibližně 11 000 lidí po celém světě.

V rámci České republiky máme v současnosti přibližně 100 pracovních míst.

Velmi dobře si uvědomujeme, že spokojení, angažovaní a motivovaní lidé jsou tím nejdůležitějším zdrojem úspěchu celé společnosti. Naším cílem je nacházet nové kolegy, kteří na sobě chtějí pracovat, podporovat je k dosažení co nejlepšího výkonu a za ten je náležitě odměňovat. Věříme, že tak docílíme dlouhodobého rovnocenného partnerství a společného úspěchu.

Naše hodnoty o tom vypoví nejvíce:

 

Maďarský recept – Světový úspěch

Zaměstnanci společnosti Richter Gedeon pomáhají pacientům v mnoha zemích. Naše pobočky nabízejí po celém světě řešení v podobě vysoce kvalitních produktů, které jsou výsledkem dlouholetého špičkového výzkumu, investic a inovací. Proto je naše práce nejen důležitá a odpovědná, ale také různorodá a zajímavá. Každý den se potkáváme s novými výzvami, používáme moderní nástroje, potkáváme zajímavé lidi.

 

 

Neustálé inovace:

Naše společnost používá pro vlastní výzkum a vývoj nejnovější technologie. Inovace pro nás nejsou jen vzdáleným snem, ale nedílnou součástí naší práce. Snaha a péče o ně je jednou z našich nejdůležitějších hodnot, je klíčem k dalšímu rozvoji a úspěšné budoucnosti, ze které budete mít prospěch i Vy.

 

Nepřetržitý rozvoj nám dává stabilitu. Již přes 120 let.

Ve společnosti Gedeon Richter ČR můžeme pracovat s vědomím, že naše mateřská pobočka v Maďarsku je silnou a nezávislou společností. Důvěryhodná a uznávaná značka Richter Gedeon a promyšlená strategie jejího rozvoje poskytuje široký prostor pro další růst společnosti. Jako odpovědný a uvážlivý zaměstnavatel měříme růst nejen finančními výsledky naší společnosti a kvalitou našich výrobků, ale také profesním a osobním rozvojem našich zaměstnanců.

 

Ve službě plnohodnotného a vyrovnaného života

Naše společnost se vyznačuje příjemnou firemní kulturou a přátelskou atmosférou, v níž hraje zásadní roli podpora rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. U našich zaměstnanců podporujeme sport, aktivní životní styl a celoživotní vzdělávání. Věříme, že rovnováha pracovního a soukromého života je důležitá pro každého z nás.

 

Věříme v týmovou spolupráci

Věříme v sílu týmové spolupráce, o čemž svědčí i naše vynikající výsledky. Vzájemný respekt a rodinná atmosféra nám pomáhají dosahovat úspěchů na všech úrovních naší práce. Jsme hrdí na vzájemnou spolupráci všech oddělení, která přirozeně vede k dosažení společných cílů.