Biotechnologie

biotechnologie_logo

Pro společnost, která uvažuje v dlouhodobém horizontu, je zásadní angažovat se v nových oblastech, které mohou být v budoucnosti zlomové. Právě takovou oblastí jsou ve farmaceutickém průmyslu biotechnologie.

biotechnologie

Zmenšující se příležitosti v oblasti tradičních inovací a rostoucí konkurence na poli generik ve farmaceutickém průmyslu poukazují na důležitost nových oblastí, jako jsou biotechnologie, které nabízejí obchodní příležitosti pro farmaceutické společnosti uvažující v dlouhodobém horizontu. Společnost Richter využívá biotechnologické procesy již více než 50 let. Společnost má značnou tradici a celou řadu odborníků jak v oblasti vývoje, tak ve výrobě, a slouží jako nejdůležitější korporátní centrum inovací v regionu.

Význam biotechnologických produktů na globálním farmaceutickém trhu je značný a trvale narůstá. Ze všech produktů, které dostaly povolení k uvedení na trh mezi listopadem 2010 a říjnem 2011 ve Spojených státech, je 28 % biotechnologického původu, stejně jako třetina všech nových léčiv v Evropské unii. Odborníci se jednomyslně shodují na tom, že podíl biotechnologických produktů na trhu bude v budoucnosti nadále růst. Zatímco se očekává, že trh s léčivy na bázi malých molekul poroste ročně o 3-4%, u trhu s biotechnologickými produkty se očekává růst o 10 a více procent ročně.

Tento trend je dále podpořen skutečností, že přibližně třetina současných předmětů klinického vývoje se týká biotechnologií. Podle fundovaných odhadů bude v roce 2016 sedm z deseti nejvýznamnějších světových léčiv biotechnologického původu. Tyto předpovědi a data jednoznačně podporují strategické rozhodnutí společnosti Richter vytvořit biotechnologické portfolio a vystavět nový biotechnologický závod.

Společnost Richter si je vědoma střednědobého a dlouhodobého významu farmaceutických preparátů biologického původu, a proto učinila strategické rozhodnutí zapojit se v nové oblasti, která představuje vysokou intelektuální přidanou hodnotu.

Na základě zkušeností v oblasti klasické fermentace nashromážděných za posledních 50 let a pokrocích v oblasti molekulární biologie společnost v roce 2006 učinila strategické rozhodnutí zahájit vývoj a výrobu biotechnologických léčiv. V roce 2007 společnost Richter spolu s Helm AG založila v Německu Richter-Helm Biologics. Moderní závod, který se specializuje na bakteriální oblast biotechnologií a vyrábí rekombinantní proteiny, v sobě spojuje výzkum a vývoj, laboratorní a pilotní centrum. V roce 2008 zahájila společnost Richter investiční projekt za 25 miliard HUF (93,4 milionů EUR) na výstavbu závodu v Debrecínu pro vývoj a výrobu farmaceutických produktů na bázi biotechnologií, a vytvořila tak v regionu přibližně 150 nových pracovních míst.

Biotechnologický závod byl vystavěn se státní podporou ve snadno dostupné průmyslové zóně vybavené veškerou potřebnou infrastrukturou. Investice ve výši 25 miliard HUF zlepšuje konkurenceschopnost regionu severní maďarské nížiny. Závod, jehož dopad na životní prostředí je minimální, zatím vyrábí vzorky pro klinické zkoušky. Výroba komerčních produktů s vysokou intelektuální a technologickou přidanou hodnotou by měla začít v roce 2017. Tato léčiva budou proteinové přípravky vyrobené z buněk savců vypěstovaných v bioreaktorech, jako například protilátky pro léčbu rakoviny a chronických zánětlivých onemocnění.

Závod odpovídá aktuálním mezinárodním požadavkům na kvalitu, bezpečnost a šetrnost k životnímu prostředí pro farmaceutickou výrobu. Závod přinesl 150 nových pracovních míst pro vysoce kvalifikované odborníky, jejichž příprava byla zahájena před několika lety ve spolupráci s univerzitou v Debrecínu.
Cílem společnosti je vytvořit komplexní a konkurenceschopnou řadu produktů, která může přispět k rozšíření jejího místního a mezinárodního portfolia produktů s vysokou přidanou hodnotou.