Výzkum a vývoj

vyzkumInovace a výzkum léčivých látek a molekul hrály klíčovou roli ve strategii společnosti již od jejího založení v roce 1901. Se svými více než 1000 zaměstnanci v oblasti výzkumu a vývoje se Gedeon Richter stal nejdůležitějším farmaceutickým výzkumným centrem ve svém regionu.

V roce 2015 investovala skupina Richter do výzkumu a vývoje 34,8 miliardy HUF, což odpovídá 9,5 % jejích konsolidovaných výnosů z prodeje.
Výzkum a vývoj léčiv se odvíjí ve třech strategických zaměřeních:

– výzkum a vývoj originálních molekul,
– rekombinantní biotechnologie,
– vývoj generických produktů.

Náš výzkum originálních léčiv se tradičně zaměřuje na objevování a vývoj účinných léčiv pro boj s nemocemi centrální nervové soustavy se zaměřením na vývoj sloučenin pro léčbu kognitivních poruch, autismu, migrény a obezity. Nejslibnějším výsledkem našeho originálního výzkumu je antipsychotikum Cariprazine vyvinuté pro léčbu schizofrenie a bipolární poruchy, které bylo po schválení FDA v září 2015 uvedeno na trh ve Spojených státech v březnu 2016. Richter v současné době vyvíjí Cariprazine pro použití v EU pro léčbu schizofrenie a schizofrenie s predominantně negativními příznaky. Kromě toho Allergan a Richter provádí další klinický vývoj Cariprazinu pro léčbu bipolární poruchy a jako pomocnou léčbu deprese ve Spojených státech, zatímco Mitsubishi-Tanabe Pharma provádí klinický výzkum Cariprazinu pro léčbu schizofrenie v Japonsku a dalších asijských zemích.
Na konci roku 2015 měla společnost ve svém výzkumném portfoliu 11 probíhajících projektů, z nichž jeden je v rané klinické fázi a jeden ve fázi preklinického vývoje. Ostatní projekty jsou ve fázi preklinického výzkumu.

Na základě našich zkušeností v oblasti klasické fermentace nashromážděných za posledních 50 let a našich pokročilých znalostí v oblasti molekulární biologie jsme učinili strategické rozhodnutí zahájit vývoj a výrobu rekombinantních biotechnologických léčiv. Společnost Richter-Helm Biologics, založená společně s HELM AG, vyvíjí a vyrábí mikrobiální proteinová léčiva v Německu. Koncem roku 2009 jsme založili biotechnologickou laboratoř a pilotní centrum v Budapešti a v roce 2017 by měla být zahájena výroba komerčních produktů s vysokou intelektuální a technologickou přidanou hodnotou. Tato léčiva budou proteinové přípravky vyrobené z buněk savců vypěstovaných v bioreaktorech, jako například protilátky pro léčbu rakoviny a chronických zánětlivých onemocnění.

Cílem naší výzkumné práce na vývoji generických produktů pro řadu léčebných oblastí je každoročně uvést na našich tradičních trzích několik nových generických značkových léčiv.
Od roku 2010 také spolupracujeme s naší švýcarskou pobočkou na výzkumu a vývoji originálních léčiv v oblasti gynekologie. Naší hlavní molekulou je přípravek pro předoperační nebo intermitentní léčbu středně závažných až závažných symptomů onemocnění děložními myomy, který dokáže výrazně zmenšit benigní nádory (myomy) a snížit související krvácení, čímž se výrazně zvýší kvalita života pacientky. Ve většině evropských zemí byl tento přípravek uveden na trh v průběhu let 2012-2014 a v současné době se prodává ve 33 zemích. Náš klinický výzkum se v současné době zaměřuje na dlouhodobé, pravidelné užívání přípravku a rozšíření současné léčebné indikace tak, aby se více pacientek mohlo dlouhodobě uzdravit, aniž by byl nutný chirurgický zásah.