Klíčové zásady společnosti Richter Gedeon týkající se kvality

Ve firemní politice kvality, vydané v roce 1999, se užší vedení společnosti Richter Gedeon zavázalo k trvalému zlepšování kvality. Cílem tohoto programu je zajistit vyšší kvalitu, bezpečnost a účinnost produktů, v souladu s přísnými evropskými předpisy. Všechny firemní útvary, jež mají na starost záruku kvality, hrají důležitou roli při plánování a realizaci výroby, protože kvalita produktů závisí nejen na materiálech použitých ve výrobním procesu, ale i na vybavení a stavu výrobních linek, životním prostředí, jakož i kvalifikaci, odborných zkušenostech a celkovém zdraví personálu.

Společnost ve svém předmětu aktivit striktně dodržuje maďarské i mezinárodní profesní předpisy a pokyny týkající se výzkumu účinných látek, vývoje produktů, pokusů na zvířatech, klinických zkoušek, výroby léků, atd.). Vzhledem k našemu rozsáhlému portfoliu produktů a obchodním vztahům s více než 80 zeměmi, realizace komplexního programu kvality představuje mnohostranný a velmi složitý úkol, který provádí Oddělení celkového řízení kvality.

Abychom dosáhli svých strategických cílů, procesu záruky kvality se účastní všichni zaměstnanci. Abychom zajistili jejich informovanost o předpisech a očekáváních společnosti, jsou zaměstnanci společnosti Richter Gedeon pravidelně informováni a školeni a jejich pracovní podmínky jsou uváděny do souladu s požadavky na kvalitu.

Pro společnost je nejdůležitější udržovat dobré vztahy s našimi partnery a důvěru pacientů a lékařů v naše produkty. Proto klademe velký důraz na přezkoumání každé připomínky či stížnosti, které obdržíme, abychom vyloučili problémy podobného typu.

Vynikajícím výsledkem našich aktivit v oblasti záruky kvality a předmětem hrdosti managementu společnosti Richter Gedeon je to, že společnost neobdržela v posledních 10 letech žádné významné upozornění v rámci kontrol kvality pravidelně prováděných maďarskými i mezinárodními profesními orgány.