Zpráva ředitele

Vážený návštěvníku,

dovolte mi, abych Vás přivítala na webových stránkách společnosti Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o., která zastupuje maďarského výrobce léčivých přípravků Gedeon Richter Plc. Až budete pročítat naše webové stránky, dozvíte se o přední farmaceutické společnosti s celosvětovou působností, jež má více než 110letou tradici a zkušenosti ve výzkumu, vývoji a výrobě léčiv. Tematicky uspořádané stránky nabízejí aktuální informace o společnosti Richter Gedeon, maďarské farmaceutické společnosti s majoritním státním podílem bez strategického oborového investora. Pro snadnější orientaci při hledání potřebných informací jsou stránky rozděleny na jednotlivé kategorie.

Společnost Gedeon Richter působí v České republice, resp. v Československu od roku 1957. V době totalitního režimu všechny maďarské společnosti celosvětově zastupoval Podnik zahraničního obchodu PZO Medimpex. Tento podnik organizoval registraci léčivých přípravků, klinické zkoušky, účast na veletrzích a také distribuci. Po politických a ekonomických změnách v zemích střední a východní Evropy, byli po roce 1990 postupně maďarští výrobci léčiv privatizováni a zakládali si svá vlastní přímá zastoupení. Společnost Gedeon Richter působí samostatně v České republice od roku 1995, což umožnilo pružnější reakce na změny dynamicky měnícího se trhu. Společnost musela čelit neustále se zvyšující konkurenci, což byl v dobách 5letého hospodářského plánování neznámý pojem. Po uplynutí již více než 20 let v novém ekonomickém prostředí mohu konstatovat, že společnost se ctí obstála. V současné době patří v České republice mezi středně velké společnosti s počtem zaměstnanců přesahujícím 90 a ročním obratem cca 650 mil Kč. Společnost obchoduje převážně přípravky vydávané na lékařský předpis a každoročně se daří uvést na trh několik nových léčivých přípravků. Gedeon Richter má dominantní postavení v oblasti péče o zdraví ženy – především hormonální antikoncepce, terapie děložních myomů a hormonální substituční terapie. Další naší prioritní oblastí je neurologie, psychiatrie a terapie bolesti, kde jsou k dispozici naše dobře známé originální přípravky, ale i generika. Společnost dále posiluje svoji pozici také v segmentu kardiovaskulárních léčiv (především na léčbu hypertenze a  poruch tukového metabolismu). Celkem je v ČR registrováno přibližně 60 léčivých přípravku v cca 200 různých provedeních. Podrobnější informace získáte na těchto stránkách v sekci VPOIS - Produkty.

Za velmi důležitou součást našich aktivit považujeme také sociální odpovědnost naší společnosti. Z tohoto důvodu pravidelně podporujeme různé akce tohoto typu. V České republice kromě podpory vzdělávání ve zdravotnictví podporujeme i akce mající za cíl posílení společenské odpovědnosti zdravotníků i veřejnosti. Záměrem těchto stránek je poskytnout cenný zdroj zajímavých, důležitých a důvěryhodných informací o společnosti Gedeon Richter a jejích produktech.

Přeji Vám užitečnou a příjemnou návštěvu těchto stránek!

S pozdravem

MUDr. Corina Croitoru
Managing Director