Hlášení nežádoucích účinků

Při zvyšování bezpečnosti léčivých přípravků nám i Vy můžete být nápomocni, pokud nám ohlásíte jakoukoliv zpozorovanou nežádoucí příhodu.

Hlášení nežádoucích příhod

Proč je zapotřebí ohlašovat nežádoucí příhody

  • Když se na trh dostane nový léčivý přípravek, jsou známy pouze ty nejběžnější nežádoucí příhody, a to z klinických studií, kterých se účastní jen omezený počet pacientů a zdravých subjektů. Znalost méně častých nežádoucích příhod je často omezená.
  • Spolehlivé hlášení nežádoucích příhod je důležité, máme-li vědět více o bezpečnostních aspektech nových léčivých přípravků poté, co je začnou užívat lidé na celém světě.
  • Tyto poznatky získáváme díky soustavnému úsilí profesionálních zdravotníků, spotřebitelů a výrobců.
  • Ke zvyšování bezpečnosti léčivých přípravků mohou přispět i sami pacienti – uživatelé léků.

Jak se má nežádoucí příhoda hlásit?

Pro ohlašování nežádoucích příhod klikněte laskavě na následující odkaz:

hlášení nežádoucí příhody

Nebo si, prosím,  stáhněte  formulář pro hlášení, vyplňte ho a odešlete e-mailem, poštou či faxem.

Formulář pro hlášení si lze stáhnout zde

Kontakt

Máte-li zájem o další informace týkající se léčivých přípravků naší společnosti nebo hlášení nežádoucích příhod, máte-li dotazy lékařského rázu nebo stížnosti, obraťte se na:

Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.
Na Strži 65
140 00 Praha 4
Telefon: +420 261 141 200

HLÁŠENÍ NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ/MEDICÍNSKÉ INFORMACE/ZÁZNAMNÍK:

Informace o podmínkách zpracování osobních údajů

+420 261 141 215  e-mail: drugsafety.cz@gedeonrichter.eu